החזרי מס בגין פעילות בשוק ההון

שיטת ניכוי המס במקור בגין רווחים ממימוש ניירות ערך
באמצעות הבנקים וברוקרים אחרים יוצרת מצב לפיו בעל נייר הערך משלם מס על רווחיו
אך אינו מקבל החזר בגין הפסדיו בשוק ההון .
עיוות זה נובע מכך שהבנקים אינם רשאים להחזיר מס בגין הפסדים שנוצרו לאחר
היווצרות הרווחים באותה שנת מס ובגין הפסדים שנוצרו בשנות מס קודמות לשנה שבה
נוצרו רווחים .
על מנת לבדוק האם נוכה מס ביתר בגין ריווחי בורסה בפרט וריווחי הון בכלל יש לעשות
חישוב מקצועי מדויק שלוקח בחשבון את כל הרווחים וכל ההפסדים בגין פעילות בשוק
ההון וריווחי הון לרבות הכנסה משבח .
במידה ובדיקה זו תראה כי נוכה לנישום מס ביתר יש לדרוש את החזר המס וזאת ע"י הגשת
דוח מתאים למס הכנסה .
לבדיקת זכאותך להחזרי מס חינם וללא התחייבות לחץ כאן