תרומות

החזרי מס  בגין תרומות

אדם שתרם כסף במהלך השנים למוסד ציבורי מאושר לאחד או ליותר
יהיה זכאי בחלק מהמקרים להחזרי מס והטבות מס בשל כך.
החזר המס בגין התרומות יהיה
בגובה של 35% מגובה התרומה השנתית הכוללת .
לשם קבלת החזרי המס  יש להגיש בקשה בטופס מיוחד למס הכנסה .
לצורך כך על האדם להציג קבלות מהגוף לו תרם כספים .
ולוודא שאותו גוף מאושר לזיכוי ממס על פי סעיף 46 ממס הכנסה