השוואת קופות גמל

מחזיק קופת גמל או קרן השתלמות או ביטוחים ??
לתשומת לבך !!!!
טיפול מתאים נכון ואפקטיבי בדמי הניהול המשולמים על ידך עשוי להגדיל בצורה משמעותית את החיסכון בקופת הגמל וקרן ההשתלמות שלך. אחוז דמי הניהול שגובה הקרן מהחוסך יכול להשפיע בשיעור של עשרות אחוזים ועד 40% ויותר על החיסכון שלכם.
הפחתת דמי הניהול של קופות הגמל ,קרן ההשתלמות והביטוחים שלך עשויה לחסוך לך אלפי ועשרות אלפי שקלים ויותר לאורך השנים.
מומלץ לכל מחזיק קופה כאמור לבדוק את הפרמטרים הבאים :
1.את התשואה שהוא מקבל על הכסף שלו יחסית לממוצע בשוק
2.את גובה דמי הניהול שהוא משלם יחסית לממוצע בשוק
3.האם הקופה מתאימה לרמת הסיכון המתאימה לו
4.האם הוא זוכה לשרות הוגן , איכותי ומהיר .
לבדיקה חינם האם הקופה שלך היא הכי טובה עבורך ומה האפשרויות לחיסכון בדמי ניהול והגדלת התשואה
פנה אלינו ואחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם .