הלוואות בערבות המדינה

בעל עסק יקר , חשוב שתדע :

עסק חדש או עסק בתהליכי צמיחה, נדרש למקורות מימון כדי להתפתח תמונה לצמיחה עסקית
ולהשקיע, כאשר את פירות ההשקעה יראה רק כעבור זמן. גם אם בתחילת הדרך יזמים
רבים משתמשים בהונם הפרטי, הרי שככל שהצרכים עולים כך גובר גם הצורך במקורות
מימון חיצוניים .
זאת ועוד :
שמוש בהלוואה לטווח ארוך חשובה לעסקים שנכנסים לתהליכים של פיתוח
כמו : פיתוח מוצר, פיתוח שוק, גיוס לקוחות ועודבהם יש פערי זמנים בין ההוצאות לבין
ההכנסות הצפויות.

לבדיקת זכאות חינם לקבלת הלוואה בערבות המדינה לחץ כאן

הבעיות המרכזיות כיום בנושא האשראי לעסקים הן :
- שהרבה בעלי עסקים קיימים או כאלו שעומדים לפתוח עסק חוששים לקחת מהבנק
הלוואה עקב החשש מאי יכולת להחזירה בעתיד עקב חוסר הצלחת העסק החדש או
ההשקעה בעסק הקיים .
- וכן כתוצאה מהצורך להעמיד בטחונות גבוהים לבנק שאין ברשותם וגם אם ישנם בטחונות
עדיין בעל העסק צריך אותם לצורך ההשקעה ותפעול העסק בשוטף.
- וכמובן להרבה מבעלי מהעסקים אין אפשרות לקבל אישור הלוואה מהבנק בסכומים
גבוהים מסיבות שונות הכוללות מיצוי וניצול מקסימום האובליגו ומסגרת האשראי שהוא
יכול לקחת או חוסר רצון של הבנק לקחת סיכון בגינו,מדיניות ניהול סיכונים בבנק וכיוצ"ב. .

הפתרון לאותן בעיות מפורט להלן והינו מהפכני :
מדינת ישראל ומשרד הכלכלה והתעשייה , מציעה לעסקים הלוואה בערבות מדינה :
תהליך אישור ההלוואה מהיר יחסית ועומד על 25 ימים מהגשת הבקשה.
מדובר בהלוואה בנקאית לטווח בינוני עד ארוך, שמשחררת את הלווה מהעמדת מלוא היקף הביטחונות, ומאפשרת לו לנצל את ההלוואה לטובת השקעות עתידיות או לטובת הון חוזר, מבלי להיות תלוי בבנק.
מדובר בהלוואה בערבות מדינה במרכז , בתל אביב ובכל חלקי הארץ.
ההלוואה אפשרית באחד משני מסלולים:
• מסלול עסקים בהקמה – ערבות מדינה בשיעור של 85%, והלווה נדרש ל-10% ערבות. גובה ההלוואה במסלול זה הוא עד 500,000 שקלים.
• מסלול עסקים ותיקים – ערבות מדינה בשיעור של 70%, והלווה נדרש ל-25% ערבות. גובה הלוואה במסלול זה הוא עד 500,000 שקלים או 8% מהמחזור, הגבוה מהשניים.

לבדיקת זכאות חינם לקבלת הלוואה בערבות המדינה לחץ כאן